Mlin Malenca

»Lobič Malenca« je zaselek v najožjem delu kanjona reke Kolpe. S svojo izjemno dolgo in bogato zgodovino predstavlja kulturno tehnični spomin, ki pa se žal izgublja. Od zaselka, ki je nekoč gostil dve domačiji (mlinarje in žagarje) je ostala le še gostoljubnost narave in ruševine mlinarjeve hiše. Ob jezu so vidne skromne sledi nekoč velikega objekta mlina s štirimi pogonskimi kolesi. 


 
Temu prostoru se kažejo novi, drugačni časi. S prefinjenim občutkom za podjetniške priložnosti, ki temeljijo na spominu tradicije ter strokovnim pristopom  se bodo pričela dela na obnovi mlina.
Skozi različne raziskave (zgodovinske, tehnične, etnološke, geomantične, arhitekturne,…) so se pripravile podlage za kakovostno obnovo mlina v pristnem avtohtonem stilu kostelske arhitekture in sodobnega znanja ekološke gradnje.

Obnova mlina oživlja v prostoru spomin tradicije življenja prednikov.

Delujoči mlin s svojim pogonskim kolesom, ki ga poganja prvinska moč reke, ropotom trdote mlinskih kamnov pomešan z glasom toplote zmletih zrnc, so prava podlaga za oblikovanje turističnega produkta MUZEJ NA PROSTEM; Zgodbe življenja mlinarjeve družine.